Miscellaneous‎ > ‎Job Info‎ > ‎

8月美国海外招聘

posted Aug 30, 2011, 2:25 PM by Yongli Wang
各位老师:
 
     您好!
 
     8月20日到9月3日,张元亭教授将带队在美国波士顿参加EMBC2011国际会议,会议期间9月1日下午13:30-15:30张元亭教授和医工所荣誉首席科学家将在波士顿大学召开校园招聘宣讲面试会,请各位老师帮忙在美国的各大院校论坛或者留学生联合会帮忙宣传一下,附件是我们的招聘广告,谢谢!
 
     我们在EMBC2011国际会议上申请了一个Booth,感兴趣的人员可以到会场去找我或者去参加我们的招聘会!谢谢!
 
祝好,
杨华
Ċ
Yongli Wang,
Aug 30, 2011, 2:26 PM
Comments